Ouderbegeleiding

Opvoeden is op z’n minst gezegd allesbehalve makkelijk

Wat?

Opvoeden van kinderen is op z’n minst gezegd allesbehalve makkelijk. Jammer genoeg krijgen we geen pasklare handleiding bij de komst van een kind en al evenmin over de interactie/dynamiek tussen kinderen.

Bij ouderbegeleiding wordt uitgegaan van de specifieke hulpvraag van de ouders die we verkennen aan de hand van concrete, praktische voorbeelden. Omdat de visie en inbreng van beide ouders van cruciaal belang zijn, wordt de aanwezigheid van beide ouders erg op prijs gesteld. In elk geval is de (impliciete) toestemming van elke ouder (ook in geval van echtscheiding en co-ouderschap) vereist om van start te kunnen gaan.

Praktisch

We zoeken samen naar oplossingen voor bestaande problemen vanuit de eigen ervaring, krachten en vaardigheden van de ouders en kijken hoe deze ingezet en versterkt kunnen worden in de huidige opvoedingssituatie. De ouders gaan hiermee aan de slag en de effecten hiervan worden in volgende sessies samen geanalyseerd en indien nodig bijgestuurd.

Soms zoeken ouders hulp omdat ze het gedrag van hun kind niet begrijpen en bijgevolg niet weten hoe ze er best op kunnen reageren.  Klachten bij kinderen kunnen ook een symptoom zijn van onderliggende pijn die samenhangt met gebeurtenissen in familieverband of met trauma’s uit de eerste levensjaren van het kind. Wanneer hier geen of voor het kind verwarrende, onduidelijke woorden aan gegeven worden, ontstaat er een ‘hapering’ in de relatie tussen ouders en kind. Samen met de ouders wordt in de begeleiding getracht om het kind te begrijpen en te leren ‘lezen’. Wanneer er een gemeenschappelijk en duidelijk verhaal komt dat met het kind gedeeld wordt, kunnen ouders en kind weer verder met elkaar. EMDR kan hier eventueel ingezet worden.

Als ouder

Soms is het zinvol om als ouder even stil te staan bij je eigen voor- en opvoedingsgeschiedenis. Bepaalde gevoeligheden/pijnpunten worden immers in de relatie met je eigen kinderen (opnieuw) wakker gemaakt of getriggerd. Enkele sessies EMDR kunnen deze gevoeligheden verminderen en zo nieuwe keuzemogelijkheden in de opvoeding van je kinderen mogelijk maken.