Coaching

Geïndividualiseerde begeleiding ‘op maat’ van de cliënt

Wat?

Coaching kan op eigen initiatief of in overleg met de werkgever plaatsvinden. Het betreft een geïndividualiseerde begeleiding ‘op maat’ van de cliënt met betrekking tot een specifieke problematiek of uitdaging (bijv. spreekangst, het verdedigen van een thesis, het afleggen van een examen, assertiviteit t.a.v. bepaalde personen/situaties, voorbereiden van sportprestaties…).

Praktisch

In eerste instantie wordt er oplossingsgericht gewerkt. Samen met de cliënt wordt gezocht naar oplossingen voor bestaande problemen of uitdagingen vanuit de eigen ervaring, krachtbronnen en vaardigheden. We zoeken uit hoe deze ingezet en versterkt kunnen worden zodat er opnieuw keuzemogelijkheden en perspectief ontstaan in de huidige probleemsituatie. De cliënt gaat hiermee aan de slag en de ervaringen worden in volgende sessies samen geanalyseerd en indien nodig bijgestuurd.

Ook bij coaching kan gebruik gemaakt worden van EMDR.

Met EMDR kunnen symptomen opgelost worden die via de klassieke gespreks- en cognitieve benadering niet zo efficiënt te behandelen zijn. EMDR is kosteneffectief omdat het de oorzaak van chronische symptomen aanpakt.

EMDR helpt om specifieke angsten en blokkades in de werk- of sportsituatie te verminderen en op te heffen, net zoals het traumatische stressreacties desensitiseert, aangezien al deze reacties ontstaan vanuit hetzelfde basale deel van het brein – de “alarmcentrale”. Wanneer
dit instinctieve deel van het brein ‘gevaar’ detecteert, gaat het in de “fight or flight” reactie en het rationeel cognitief functioneren in de overige gedeelten van het brein wordt uitgeschakeld. Eénmaal een bepaalde situatie een “fight or flight” reactie getriggerd heeft, zal dit vaak hetzelfde verstorende effect hebben tot wanneer het gedesensitiseerd is. EMDR is één van de weinige methoden die deze negatieve programmering kan veranderen en het negatieve reactiepatroon kan neutraliseren, waardoor het prestatieniveau zal verbeteren.

Bijvoorbeeld:
een cliënt kan een negatieve ervaring gehad hebben in het geven van presentaties. Als resultaat van deze ervaring kan de cliënt denken dat hij of zij niet bekwaam is om goede presentaties te geven. Wanneer hij geconfronteerd wordt met de taak om opnieuw een presentatie te geven, kan de cliënt een hoge mate van angst ervaren en als gevolg daarvan het geven van presentaties in de toekomst zoveel mogelijk vermijden.

EMDR kan ingezet worden om zelfvernietigende en/of dysfunctionele overtuigingen (bijv. ‘ik
ben incompetent’) rond de probleemsituatie aan te pakken, alsook de eventuele negatieve
leerervaringen uit het verleden (bijv. ‘black out’ en/of gelach van medeleerlingen tijdens het
geven van een spreekbeurt op de lagere school) en toekomstige doemscenario’s (bijv. als ik
een presentatie geef, zal iedereen de zaal verlaten) te verwerken.
EMDR kan eveneens gebruikt worden om het geven van een goede presentatie te oefenen
waardoor een sjabloon voor toekomstig succes gecreërd wordt.