EMDR

Door oogbewegingen verminderen van spanning/angst en verwerken

Wat?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, letterlijk vertaald als ‘door oogbewegingen verminderen van spanning/angst en verwerken’.

Geschiedenis

EMDR is een door Dr. Francine Shapiro ontwikkelde methodiek die ingezet wordt bij de behandeling van PTSS en traumagerelateerde klachten. In 1987 ontdekte Shapiro dat het horizontaal heen en weer bewegen van de ogen, terwijl ze dacht aan dingen die negatieve emoties te weeg brachten, die emotionaliteit liet zakken of helemaal wegnam. De eerste wetenschappelijke onderzoeken bij Viëtnamveteranen lieten een duidelijk positief effect zien, dat bij follow-up bleek stand te houden.

Aanvankelijk dacht Shapiro te maken te hebben met een vorm van desensitisatie (EMD). In de loop der jaren merkte ze dat er niet alleen desensitisatie optrad, maar dat cliënten ook spontaan positievere gedachten over zichzelf en de wereld kregen.

Ze noemde haar methode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy).